Anset İş Sağlığı & Güvenliği

Kaliteli İş Özen Ve İtina İle Güvenli İş Tedbir İle Olur...

HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetleri
Çalışanların başına gelebilecek her türlü riskten koruma görevi işverene verilmiştir Bu iş hukukunda 'işçiyi gözetme borcu' olarak adlandırılır. Çalışanların başına gelebilecek kazalar göz önünde bulundurulduğunda işverenin çoğu zaman bilgisini ve eğitimini aşacak durumlar söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda iş kazaları üzerine eğitimini tamamlamış ve bu konu hakkında hukuksal bilgilendirmeye sahip iş güvenliği uzmanları işverene düşen 'işçiyi gözetme borcu' nun yerine getirilmesinde yardımc
İşyeri Hekimliği Hizmetleri
6331 Sayılı Yasa ile Meslek hastalığının meydana gelmesi, vücut bütünlüğünü bozacak bir iş kazası ve hatta en kötü sonuçlanabilecek olan işçi ölümünün önüne geçilebilmesi için işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri Hekimliği Belgesi alınabilmesi için; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde olan eğitim kurumlarında eğitim almış ve Bakanlığın düzenlediği sınavlardan başarılı bir şekilde geçilmesi gerekmektedir.
Risk Analizi ve Risk Değerlendirme
Risk Analizi Nedir ? Stratejik kararlarda ele alınan değişken ile ilgili olan riskin ayrıntılı bir biçimde anlaşılmasını sağlayan metodların bütünüdür. Başka bir deyimle, ilgi duyulan değişkene ilişkin öngörü, olasılık dağılımı şeklinde ortaya konur.
Patlamadan Korunma
Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD Raporu): İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımları çalışanlar ve işyeri güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır.
Acil Durum Analizi
Etkili bir acil eylem planı, acil durumda sistemin çalışmasının sürekliliğini sağlayabilir. Plan aşağıdaki etkinlikleri sağlamalıdır: Acil durumda sistemi olumsuz etkileyecek faktörleri en aza indirme veya ortadan kaldırma, Acil duruma uygun karşılık verecek müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi, Acil durum karşısında her bir personelinin kendi sorumluluğunun bilincinde olmasını sağlayacak eğitimler, Acil durum donanımlarının düzenli sayımı, bakımı, gerektiğinde yenilenmesi ve işlevsellik kontrolü, Aşağıda verilen öncelikler listesinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi: - Uygun hareketi belirlemek için acil durumun analiz edilmesi, - Müdahale zamanının en aza indirilmesi.

BİZDEN HABERLER

Tümü
3.İç Tesisat Buluşması’

Anset Sorumlu Müdürü ve Kurucu Yöneticisi Elvan Siyah’ın 3.İç Tesisat Buluşması’nda İs S..

SİZİ ARAYALIM

Numara bırakın, biz sizi arayalım

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin, Hemen Arayın! (0312) 428 83 88