Acil Durum Analizi

Etkili bir acil eylem planı, acil durumda sistemin çalışmasının sürekliliğini sağlayabilir. Plan aşağıdaki etkinlikleri sağlamalıdır:

Acil durumda sistemi olumsuz etkileyecek faktörleri en aza indirme veya ortadan kaldırma,

Acil duruma uygun karşılık verecek müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi,

Acil durum karşısında her bir personelinin kendi sorumluluğunun bilincinde olmasını sağlayacak eğitimler,

Acil durum donanımlarının düzenli sayımı, bakımı, gerektiğinde yenilenmesi ve işlevsellik kontrolü,

Aşağıda verilen öncelikler listesinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi:

- Uygun hareketi belirlemek için acil durumun analiz edilmesi,

- Müdahale zamanının en aza indirilmesi.