Tehlikeli Madde Güvenliği

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD ): Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ülkemizde 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla ulusal mevzuat olarak yürürlüğe girmiştir. ADR, yalnızca karayolu taşımacılığını ilgilendiren bir düzenleme değildir. ADR, tehlikeli maddenin karayolu taşımacılığı süreci içinde firmaları da dahil ederek çeşitli taraflara ayıran ve yükümlülükler altına alan bir uygulamadır.

Kimler Tehlikeli Madde Güvenliği Hizmeti Almalıdır?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hakkında tebliğinde belirtilen, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net (50) elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan yükümlü taraflar ile toplam araç taşıma kapasitesi (50) elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini kapsamaktadır.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (TMGD) hakkında tebliğin, beşinci bölüm, işletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri, madde 27 ye göre; Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından Hizmet almakla Yükümlüdürler.

 

Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 11. Kısım geçici madde 4 uyarınca 33. maddede yer alan tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 30.06.2015 tarihine kadar aranmaz.
Bu tarihten sonra tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeyen işletmelere cezai işlem uygulanır.

TMGD Danışmanının Sunacağı Hizmetler Nelerdir?

Sistem Kurulumu

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri

Tankların tasarım, onay ve muayene süreci danışmanlığı

Araç ADR uygunluk belgesi danışmanlığı

Ambalaj, IBC ve büyük ambalaj tasarım, onay süreci danışmanlığı

ADR bilinçlendirme eğitimleri

Patlamadan korunma raporunun hazırlanması